Ruimteplanning

01 november 2022

Meubelen worden opgenomen in een ruimte met eigen kenmerken, mogelijkheden en beperkingen. Het is dan ook van belang de ruimte goed in kaart te brengen zodat al van te voren een realistische inschatting gemaakt kan worden van de mogelijkheden. een basisplattegrond op schaal met daarin de feitelijke situatie is hierbij een handig hulpmiddel. In deze plattegrond kunnen vervolgens wederom op schaal de meubelen in combinatie met andere stukken als accessoires en verlichting worden ingetekend. Wanneer de meubels en accessoires op een apart vel papier op dezelfde schaal als de plattegrond worden getekend en uitgeknipt dan kan er ook makkelijk geschoven worden met de verschillende onderdelen om ze de perfecte indeling te bepalen.

Ook onderstaande punten zijn handig om ernaast te hebben wanneer een meubelplanning gemaakt moet worden.

 1. Het in kaart brengen van de woonsituatie doormiddel van de maten van de ruimte; vorm van de ruimte; lichtinval; positie van ramen en deuren en andere vaste onderdelen van de ruimte.

 2. De specifieke gebruikseisen zoals persoonlijke kenmerken en levensstijl. Vervolgens kan dan ook gekeken worden of er aanpassingen nodig zijn aan de woonsituatie.

 3. Een lijst met functies waaraan de ruimte, waarin de meubelen geplaatst worden voldoen, moeten voldoen. Ofwel voor welke activiteiten de ruimte bedoeld is en wanneer en met hoeveel personen deze plaats vinden.

 4. Beschrijving en of voorbeelden van de interieurstijl waarin het interieur ontworpen moet worden en wat betekend dit voor de meubelopstelling.

 5.  Functies van de verschillende meubelen en wat dit betekend voor hun positie. Idealiter wordt een eettafel bijvoorbeeld dicht bij de keuken geplaatst zodat er niet onnodig veel gelopen hoeft te worden met pannen, bestek en borden. Leefstijl is een handige indicator voor de positie van meubelen.


Beginnen met de meubelplanning

Door bij de meubelplanning uit te gaan van de totale beschikbare ruimte kan een veel ruimtelijker en evenwichtigere opstelling gecreëerd worden. Een goede start hiervoor is stoppen met de muren als uitgangspunt te nemen. Mensen zijn al snel geneigd om meubels en functies allemaal tegen de wand en in een hoek te plaatsen maar daardoor ontstaat veel onbalans en interieurs worden weinig verrassend of persoonlijk. Wanneer banken, tafels en kisten al enkele centimeters van de wand geplaatst worden dan wordt de opstelling al luchtiger.

Om in een meubelplan een evenwichtige ruimte-indeling te krijgen kan het volgende trucje helpen:

 1. Verdeel de basisplattegrond van de ruimte in vier gelijke delen middels een horizontale en verticale middenlijn.
 2. Maak vervolgens vanuit het midden, dus het punt waar de lijnen kruizen, een ontwerp en zoek naar een opstelling die past bij de ruimte. Hierbij moeten de looproutes en andere praktische zaken uit de eerder artikelen niet vergeten worden.


Afstand tussen meubels

Om ervoor te zorgen dat een meubelopstelling goed aansluit bij het gebruik moeten meubels die regelmatig worden gebruikt goed bereikbaar zijn en zonder beperkingen kunnen worden gebruikt. Onderstaande punten kunnen helpen als richtlijn.

 1. Plan als doorloopruimte tussen de meubels in zitgedeelte 40 – 60 cm vrije ruimte. Anders gezegd. Plaats de salontafel minimaal 40 cm uit de bank en stoelen. De rijkwijdte van een arm bijvoorbeeld is ook 40-60 centimeter. Zo kan een gebruiker van de bank zonder te forceren een kop koffie of een glas pakken of juist weer terugzetten op de salontafel.

 2. Plan ook tussen de bank en het tv-meubel 60-75 centimeter.

 3. Plan bij de tafel minimaal 90 centimeter tussen de muur en de tafel. Dit geld overigens ook voor een kookeiland. Zo kan namelijk nog een stoel uitgeschoven worden om erop te gaan zitten.

 4. Plan aan een tafel ook een breedte van circa 75 cm per persoon. Hoe kleiner de afstand namelijk is hoe dichter men op elkaar zit en dat is niet voor iedereen prettig.

 5. - Pas op voor te grote afstanden tussen de meubels. Wordt de ruimte meer dan 100 cm dan wordt het intermenselijk contact lastiger waardoor minder makkelijk oogcontact gemaakt kan worden en het moeilijker is elkaar te verstaan.

Reactie plaatsen