FSC Mix - Hout

FSC (Forest Stewardship Council) is een internationaal keurmerk met strenge eisen voor duurzaam en sociaal bosbeheer, gesteund door overheden, bedrijven en milieuorganisaties. Het kent twee niveaus, FSC 100% en FSC Mixed.

Wat is het doel van het FSC-Mix keurmerk voor hout?

FSC Mix garandeert dat minimaal 70% van het hout afkomstig is uit FSC-beheerde bossen. Verantwoord beheerd bos betekent voor FSC dat er op evenwichtige wijze rekening gehouden wordt met de sociale, ecologische en economische aspecten van bosbeheer en houtproductie.

Zo worden bossen met een hoge natuurwaarde evenals kwetsbare bosgebieden uitgesloten van exploitatie; is het kappen van bomen langs waterlopen en steile hellingen is niet toegestaan vanwege het risico op erosie op deze plekken en mag het kappen van bomen niet leiden tot het verdwijnen van bos, verlies in biodiversiteit of aantasting van het natuurlijk herstelvermogen van het bos. Dat betekent dat na het kappen van bomen het bos de kans moet krijgen zich te herstellen. Er mag dus niet meer hout gekapt worden dan er kan aangroeien.

De overige 30% van het hout mag bij FSC mixed bestaat uit FSC-controlled wood, dat slechts een minimale garantie geeft.

Van FSC Controlled Wood is vastgesteld dat het hout niet afkomstig is uit de volgende ongewenste bronnen:

  • Illegale houtkap
  • Houtkap waarbij traditionele en/of burgerrechten zijn geschonden
  • Houtkap uit bosgebieden met een hoge beschermingswaarde die worden bedreigd door de beheersactiviteiten
  • Houtkap uit bosgebieden die worden omgezet in plantages of ander niet-bos gebruik (conversie)
  • Hout uit bossen waarin genetisch gemodificeerde bomen zijn geplant

Door de toepassing van FSC Controlled Wood wordt voorkomen dat in een FSC Mix-product hout uit controversiële bronnen (omstreden bronnen of bronnen waarover grote meningsverschillen bestaan) is verwerkt.

Hoe is de controle op FSC-Mix geregeld?

Een FSC-certificeringsaudit wordt niet door FSC zelf uitgevoerd. Hiervoor zijn er onafhankelijke organisaties die de certificering toekennen. Deze certificeerders moeten wel formeel goedgekeurd zijn voordat zij FSC-certificaten mogen toekennen. Om deze goedkeuring te krijgen moeten ze aan veel eisen voldoen. Deze eisen staan beschreven in de zogenoemde accreditatie-standaarden en moeten worden goedgekeurd door het bedrijf Accreditation Services International (ASI). Zij voeren accreditaties uit en controleren de certificerende bedrijven op de naleving van de door FSC opgestelde regels en procedures. Dit gebeurt via een jaarlijkse controle (audit) op de kantoren van de certificeerders en het bijwonen van een door de certificeerder uitgevoerde audit bij een bedrijf dat een FSC-certificaat heeft gekregen of wil verkrijgen.

Op welk soort producten is het FSC-Mix beeldmerk te vinden?

Het keurmerk kan op allerlei producten gemaakt van hout of houtvezels worden teruggevonden. Denk hierbij aan meubels, papier en karton.

Reactie plaatsen