Cradle to Cradle

Cradle to Cradle is een ontwerpprincipe welke de natuur als uitgangspunt heeft. Het doel is niet alleen de negatieve invloeden van een product te minimaliseren, maar ook om een positieve impact te generen. 

De letterlijke vertaling van Cradle to Cradle is “van wieg tot wieg” en het beschrijft de veilige en mogelijk oneindige circulatie van materialen en voedingsstoffen in kringlopen. Alle stoffen in het product moeten chemisch veilig zijn en moeten kunnen worden gerecycled. Afval bestaat dan niet meer omdat producten dus weer gedemonteerd kunnen worden en gebruikt kunnen worden als nutriënt in een nieuw product. 

Beoordelingscriteria Cradle tot Cradle certificering

Het certificaat dat aan Cradle to Cradle gekoppeld is beoordeeld een product op vijf categorieën:

  1. Samenstelling van de materialen;
  2. Mogelijkheden tot hergebruik van de materialen;
  3. Gebruik van hernieuwbare energie;
  4. Duurzaam waterbeheer;
  5. Sociale rechtvaardigheid. 

Elke categorie kan een niveau behalen: Basic, Bronze, Silver, Golf of Platinum. Daar wordt vervolgens geen gemiddelde van genomen. Het uiteindelijke certificeringsniveau voor het product is gelijk aan het laagste niveau op één of meer van de vijf categorieën.

Controle geldigheid Cradle-to-Cradle certificering.

Een per twee jaar wordt door een onafhankelijke en daartoe bevoegde instantie een controle uitgevoerd voor de certificering. Het certificaat is twee jaar geldig waarna het verlengd kan worden als aan te tonen is vooruitgang is geboekt in de verdere verbetering van product en productieproces.

Op welke producten kan ik een Cradle to Cradle keurmerk vinden?

Het keurmerk is op diverse producten te vinden waaronder papier en drukwerk, zonnepanelen, meubilair, bouwmaterialen, bedden en matrassen. Voor sommige producten geldt dat in de productomschrijving staat dat ze zijn geproduceerd volgens de eisen van Cradle to Cradle Certified, zonder dat zij het beeldmerk dragen. Deze producten voldoen wel aan de eisen.

Voorbeelden van producten zijn:

Reactie plaatsen