Fiber Benchmark van Made By

Het is geen keurmerk, maar een classificering van textiele materialen op het gebied van duurzaamheid, de fiber benchmark van MADE-BY.

MADE-BY is een not-for-profit organisatie, opgericht in 2004, met de missie om duurzame fashion de normale gang van zaken te maken. De organisatie heeft een benchmark gemaakt met daarin de classificering van de verschillende grondstoffen voor textiel.

Beoordelingscategorieën MADE-BY Fiber Benchmark

Zowel natuurlijke als synthetische vezels zijn beoordeeld op hun productieproces en de impact die dat proces heeft op mens en milieu. Hierbij zijn 6 parameters in acht genomen welke een verschillend waarde percentage hebben gekregen op de impact. 

  1. De uitstoot van broeikasgassen, 20%;
  2. Giftigheid voor de mens, 20%;
  3. Giftigheid voor het milieu, 20%
  4. Energiegebruik, 13,33%;
  5. Watergebruik, 13,33%;
  6. Het gebruik van land, 13,33%

In klasse A vallen de meest duurzame stoffen. In klasse E staan de minst duurzame stoffen. De grondstoffen die nog niet gespecificeerd zijn in een klasse, zijn weergegeven in de laatste kolom: ongeclassificeerd (MADE-BY, 2017)

fiber-benchmark-made-by

Hoe bruikbaar is de Fiber Benchmark van Made By?

De Benchmark focust zich op de productie van het materiaal, maar geeft niet duidelijk weer wat er na het gebruik met het materiaal gebeurt of hoe biologisch afbreekbaar ze zijn. 

Verder zijn er natuurlijk ook een aantal veel voorkomende materialen in het interieur, zoals leer, niet geclassificeerd. Nieuwe materialen als ananasleer, cactusleer en mangoleer zijn niet in de benchmark opgenomen.

Wel geeft de fiber benchmark een goede weergave van de impact die materialen hebben waardoor keuzes maken in materialen een stuk overzichtelijker wordt. De Fiber Benchmark geeft niet weer of een materiaal vegan is of niet. Zowel dierlijke als plantaardige materialen staan in het overzicht.

Reactie plaatsen