renewable source wood FSC

FSC 100% - Hout keurmerk

FSC (Forest Stewardship Council) is het eerste internationale keurmerk met strenge eisen voor duurzaam en sociaal bosbeheer, gesteund door overheden, bedrijven en milieuorganisaties. Het kent twee niveaus, waarbij FSC 100% garandeert dat het hout volledig uit verantwoord beheerde bossen komt.

Wat is het doel van het FSC keurmerk voor hout?

Het FSC-systeem zorgt ervoor dat de bossen op onze wereld door middel van verantwoord bosbeheer behouden kunnen blijven. Hout- en papierproducten die afkomstig zijn uit een FSC-gecertificeerd bos zijn herkenbaar aan het FSC-label. Om er zeker van te zijn dat producten met dit keurmerk daadwerkelijk uit een verantwoord beheerd bos komen, moeten alle schakels in de handelsketen van het product worden gecertificeerd. Pas wanneer bijvoorbeeld een bosbeheerder, papierfabriek, papiergroothandel en drukkerij aan kunnen tonen zich aan de regels van FSC te houden, kan een product als FSC worden verkocht en mag het FSC-logo erop geplaatst worden. 

Is tenminste 70% van het hout afkomstig uit een verantwoord beheerd bos, dan kan het alsnog een certificaat krijgen maar dan met FSC Mixed. 

Welke eisen stelt het FSC-keurmerk / logo?

Het FSC-keurmerk stelt strenge eisen:

  • Bossen met een hoge natuurwaarde en kwetsbare bosgebieden worden met rust gelaten.
  • Houtkap langs waterlopen en op steile hellingen mag niet vanwege kans op erosie.
  • Na het kappen van bomen moet het bos de kans krijgen zich te herstellen: er mag niet meer hout verdwijnen, dan er kan aangroeien.

Behalve eisen voor bosbeheer, hanteert FSC ook sociale eisen. FSC zorgt voor voldoende loon en verantwoorde werkomstandigheden voor de bosarbeiders. Dat helpt armoede tegengaan, en voorkomt dat bewoners om te kunnen overleven, moeten overgaan tot illegale houtkap en platbranden van bos voor landbouwgrond.

Hoe is de controle geregeld op het FSC-keurmerk?

Een FSC-certificeringsaudit wordt niet door FSC zelf uitgevoerd. Hiervoor zijn er onafhankelijke organisaties die de certificering toekennen. Deze certificeerders moeten wel formeel goedgekeurd zijn voordat zij FSC-certificaten mogen toekennen. Om deze goedkeuring te krijgen moeten ze aan veel eisen voldoen. Deze eisen staan beschreven in de zogenoemde accreditatie-standaarden en moeten worden goedgekeurd door het bedrijf Accreditation Services International (ASI). Zij voeren accreditaties uit en controleren de certificerende bedrijven op de naleving van de door FSC opgestelde regels en procedures. Dit gebeurt via een jaarlijkse controle (audit) op de kantoren van de certificeerders en het bijwonen van een door de certificeerder uitgevoerde audit bij een bedrijf dat een FSC-certificaat heeft gekregen of wil verkrijgen.

Op welk soort producten is het FSC-beeldmerk te vinden?

Het FSC-keurmerk staat op producten van massief hout, maar ook op producten waarin hout of houtvezels zijn verwerkt, zoals plaatmateriaal, parket, deuren, maar ook papier en haardhout. 

Reactie plaatsen