Wat is duurzaamheid?

De term duurzaamheid, ik kan me niet voorstellen dat je de term voor het eerst leest of dat je er niet eerder van hebt gehoord. Deze term kom namelijk steeds vaker en met steeds meer urgentie voor. Dat er verwarring over is wat duurzaamheid nou precies IS, dat kan ik mij dan wel weer voorstellen, het is namelijk best wel veel omvattend.

In de ecologie (milieu en natuur) is duurzaamheid de eigenschap van biologische systemen om voor onbepaalde tijd divers en productief te blijven. Biologische systemen zijn bijvoorbeeld bossen maar ook de oceaan is zo’n systeem. Het is de definitie van de term duurzaamheid die in het Engels sustainability wordt genoemd. 

Een product is dan ook duurzaam (sustainable) wanneer het geen nadelige gevolgen heeft op het milieu en de natuur (en iedereen die daarin leeft) en de eigenschap van bijvoorbeeld bossen en de oceaan om een gezond en productief systeem te blijven. Anders vertaald noemen ze dit ook wel tegemoet komen aan de levensbehoeften van de huidige generatie, zonder die van de toekomstige generaties te kort te doen. In het kort komt het er op neer dat in een duurzame wereld mens (people), milieu (planet) en economie (profit) met elkaar in evenwicht zijn, zodat we de aarde niet uitputten.

Dit moet niet verward worden met de andere betekenis van duurzaam, namelijk dat een product lang mee gaat. Dit wordt in het Engels aangegeven met de term Durability. 


Waarom is duurzaamheid belangrijk?

In het dagelijks leven zou duurzaamheid ertoe moeten leiden dat er consequent andere keuzes gemaakt worden. Een van die keuzes zou, mijns inziens, consuminderen moeten zijn. Hoe impopulair dit ook is. De vraag op dit moment is namelijk hoger dan dat er geproduceerd kan worden en dat betekend dat natuurlijke grondstoffen en ecologische systemen worden uitgeput. People, planet en profit zijn niet met elkaar in balans.

Gemiddeld genomen voor alle landen zijn de biologische hulpbronnen, die de aarde in een jaar kan produceren, op 28 juli al op, dit is Earth Overshoot Day. De vraag in Nederland is zelfs zo hoog dat wanneer alle landen zo zouden leven als wij, deze biologische hulpbronnen van een jaar al op 12 April op zijn!


Invulling duurzaamheid in het dagelijks leven

Betekend dat dan dat er niets meer kan? Naar mijn mening niet. Ik vind het belangrijk om te kijken naar wat er wél kan. IETS doen is altijd beter dan niets. 

“We don’t need a handful of people doing zero waste perfectly. We need millions of people doing it imperfectly” - Anne Marie Bonneau

Wanneer jij je bewust bent van wat je consumeert of welke impact jouw keuzes hebben, dan kan je al met kleine dingen stappen zetten naar een duurzamer leven. 

In mijn E-book 10 Tips voor een duurzamer interieur geeft ik je 10 praktische tips waar jij direct mee aan de slag kunt om op interieurgebied duurzamere keuzes te maken. 

Reactie plaatsen